Poradna

-
Lze v jednacím řádu upravovat pravidla pro činnost výborů zastupitelstva obce?
 
Přes prázdniny probíhají ve škole opravy a rekonstrukce některých učeben, které stavební práce lze považovat za „neinvestiční výdaje“?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-
-
 


 

Vítáme vás na stránkách Svazu měst a obcí ČR,

které jsou věnovány projektu "Odpovědný zastupitel".

 

Projekt byl dle harmonogramu k 30. 11. 2015 ukončen.

 

Právní poradna nabízí  je nadále v rámci členských poplatků 

zdarma pro členy Svazu měst a obcí ČR.

Další výhody členství ve Svazu měst a obcí ČR naleznete zde.

 

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost bezplatné právní konzultace a to buď:

telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo

e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo

prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

 
Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

 

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 

V rámci udržitelnosti projektu jsou nadále pro Vás volně k dispozici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info box

NOVINKY

Příručka pro člena zastupitelstva obce 2018 byla pokřtěna v rámci finanční konference

Zahájena realizace vzdělávacích aktivit pro zastupitele obcí. Registrace možná ZDE

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 dostupná ZDE

Odpovědi na 212 Vzorových dotazů z právní poradny.

 

Novinky ze SMO ČR

 
Ministerstvo životního prostředí se opět obrací na Svaz měst a obcí ČR s dotazem na předpokládaný zájem obcí, v jejichž katastru se nachází Chráněná krajinná oblast, o dotace na výměnu veřejného osvětlení.
 
Ministerstvo vnitra zveřejnilo stanovisko k zakládání podnětu ke kontrole do spisu při vedení kontroly a v (navazujícím) správním řízení. Podnět ke kontrole musí být součástí kontrolního spisu. Podnět ke kontrole nelze vést odděleně mimo kontrolní spis.
 
Delegaci České republiky zastupuje Jana Fischerová, zastupitelka Havlíčkova Brodu a Ivo Šanc, zastupitel Kutné Hory, oba dva jsou také krajskými zastupiteli. Doprovází je Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR a zastupitelka Jesenice.
 
Reakcí na tragickou událost v obci Dražůvky, při které zahynul místostarosta obce, pan Rudolf Štos, je i vypsání veřejné sbírky na podporu pozůstalých. Tuto sbírku vypsalo město Kyjov a na tiskové konferenci ji 4. června vyhlásil předseda Svazu měst a obcí ČR a současně starosta města Kyjov, František Lukl společně s paní starostkou obce Dražůvky, Klárou Čudrňákovou a předsedou Sdružení místních samospráv ČR panem Stanislavem Polčákem.
 
Základní pracovní náplň: agenda regionálního rozvoje, rozvoje venkova a kohezní politiky, problematika evropských a národních dotací, účast na jednáních na národní i evropské úrovni, zpracování stanovisek a podkladů pro jednání
 
Informujeme vás, že je na školská zařízení zasílána podvodná faktura. Pokud jste si jisti, že jste si nic takového neobjednali, rozhodně nic neplaťte
 
S policisty by do budoucna neměli k zásahům chodit starostové či místostarostové jako nezúčastněné osoby, které jsou dnes nutné například při vstupu na cizí pozemek. V reakci na tragédii v Dražůvkách na Hodonínsku, kde pachatel zabil místostarostu Rudolfa Štose, to dnes na tiskové konferenci uvedli předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Zároveň byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc pozůstalým. https://ekonomicky-denik.cz/zastupci-samosprav-policii-k-zasahum-by-nemel-chodit-starosta/
 
Cílem navrhované úpravy je dle předkladatelky návrhu lépe definovat právní postavení vedoucích příspěvkových organizací v oblasti kultury, omezit politické řízení kulturních institucí a posílit tím odborný prvek. Za tím účelem má dle předkladatelky dojít k rozšíření pojmu příspěvkových organizací ze státních na všechny ostatní, k zakotvení procesu výběru příslušného vedoucího a stanovení jeho funkčního období. Současně je navrhována úprava konkrétních požadavků na uchazeče o pozici vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury a úprava některých náležitostí výběrového řízení. Tato navrhovaná úprava je směrována na všechny příspěvkové organizace, tedy jak zřizované státem, tak územními samosprávnými celky.
 
Čeština je velmi bohatý a krásný jazyk a také velmi výstižný. Snad právě díky tomu je představitel obce nazýván starostou. Toto oslovení vystihuje hlavní podstatu, s čím se dotyčný bude po zvolení potýkat.
 
Seminář: „Zastupitel v právu“ Nejvyšší státní zastupitelství, Česká advokátní komora, Svaz měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR pořádají společný seminář pod názvem „Zastupitel v právu“, i když přiléhavější název by mohl být „S vězením za zády“. Seminář se uskuteční ve dvou termínech v Praze a jednom termínu v Brně.
 
Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 16.5. 2019 do 31.5. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.
 
S datem 30. června 2019 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.
 
Vážení přátelé chytrých obcí a měst, obracíme se na Vás s informací o možnosti podání přihlášky do III. ročníku národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019. Váš projekt či koncepci můžete přihlásit v letošním ročníku soutěže do kategorií CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a IDEA/VIZE SMART CITY 2019.
 
Na stránkách Právní poradny postupně přibývají videa příspěvků z Právní konference, která se uskutečnila 6. - 8. 2. v Kongres hotelu Jezerka na Seči. V tuto chvíli jsou zde ke zhlédnutí videa příspěvků: JUDr. Martina Richtera (o spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska trestní odpovědnosti zastupitelů) JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. (o připravované právní úpravě ve vztahu k územním samosprávným celkům) JUDr. Pavla Zemana (o pohledu na trestní odpovědnost z pohledu nejvyššího státního zastupitelství) doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D. (o rozboru jednotlivých možných trestných činech zastupitelů)
 
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
20. června 2019 15:00-17:30

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
21. června 2019 11:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.