Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Vím, že starosta může bez schválení zastupitelstva provést nákup v ceně max. 20000 Kč, nejsem ale momentálně schopná najít, v kterém zákoně či vyhlášce je toto uvedeno. Naše starostka se se zastupiteli dohodla o snížení této částky (nákup bez předchozího schválení) na 10000 Kč. Mělo by to být uvedeno někde ve vnitřních směrnicích obce nebo stačí, když je to v usnesení ze zasedání ZO?

Takové pravidlo zákon o obcích ani jiný právní předpis neupravuje. Částka 20.000 Kč se ze zákona vztahuje na poskytování darů, vzdání se práva a pohledávky, zastavení movitých věcí a práv a na postoupení pohledávky – o těchto právních úkonech, týkajících se vyšších částek, musí dle § 85 zákona o obcích rozhodnout zastupitelstvo. Stanovení podobných limitů pro kupní smlouvy či smlouvy o dílo je zcela v rukou zastupitelstva. Pokud by je zastupitelstvo nestanovilo, nebyla by starostka žádnou částkou vázána. Jejich zavedení má ten důsledek, že smlouvy uzavřené starostkou v rozporu s takovým usnesením zastupitelstva by byly absolutně neplatné (§ 41 odst. 2 zákona o obcích). Žádnou zvláštní směrnici není nutné vydávat, postačí prosté usnesení zastupitelstva.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
20. listopadu 2018 09:00-14:00

50. Den malých obcí

Olomouc
22. - 23. listopadu 2018

Evropská chytrá a sdílená města

Praha - MMR
22. listopadu 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 13:30-16:30

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

 

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.