Poradna

-
Který orgán obce rozhoduje o zvýšení základního kapitálu v obchodní společnosti, je-li obec jejím jediným vlastníkem?
 
Do kdy je obec povinna požádat krajský úřad o přezkoumání hospodaření nebo mu oznámit, že tento úkol zadala auditorovi?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Může rada města usnesením pověřit starostku města přijímáním finančních darů určených obci a uzavíráním smluv ve věci těchto darů?

Přijímání finančních darů spadá do tzv. zbytkové působnosti rady obce, jelikož tato činnost není zákonem výslovně vyhrazena žádnému z orgánů obce. Rada může některé své pravomoci, které nejsou určeny dle § 102 odst. 2 výhradně k jejímu rozhodování, delegovat dle § 102 odst. 3 zákona o obcích na starostu či obecní úřad. Příslušná ustanovení zákona přijímání finančních darů nijak neupravují, proto bude starosta moci po pověření radou tyto dary přijímat a uzavírat příslušné smlouvy.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2022 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.