Poradna

-
Jakým se povinný subjekt vystavuje sankcím, pokud neposkytne informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím?
 
Může předseda výboru požadovat součinnost starosty obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Veřejné zakázky

Může určité práce pro obec vykonávat podnikatel, jenž je zároveň zastupitelem?

Problematiku neslučitelnosti funkcí zastupitelů upravuje ust. § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Uvedená ustanovení stanovují dva případy neslučitelnosti, na případ, kdy zastupitel obce pro obec vykonává práce jako podnikatel, však žádný z nich nedopadá. Funkce zastupitele je neslučitelná pouze s funkcí vykonávanou zaměstnancem stejné obce za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou obce. Samozřejmě při uzavírání smluv musí být splněny všechny zákonné podmínky, vyplývající zejména ze zákona o veřejných zakázkách; obec musí dále postupovat v souladu se zásadami hospodárného nakládání s majetkem podle ust. § 38 zákona o obcích.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.