Poradna

-
Má obec povinnost nechat si před koupí vypracovat znalecký posudek o ceně kupované nemovitosti?
 
Které právní úkony budou neúčinné v případě nezveřejnění příslušných údajů na elektronické úřední desce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Může zasedání zastupitelstva obce proběhnout formou per rollam?

Jak vyplývá přímo ze zákona o obcích, zastupitelstvo může dělat svá rozhodnutí pouze na svých zasedáních. Tato zasedání jsou vždy veřejná. Z tohoto důvodu není možné připustit, aby zasedání zastupitelstva proběhlo formou, kdy jsou tyto důležité zásady porušeny. Pokud zasedání proběhne per rollam, nebude možné toto brát jako řádné zasedání a tedy nemůže vzniknout ani žádná vůle kolektivního orgánu. Všechna takto přijatá usnesení v podstatě nevznikla.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.