Poradna

-
Může zasedání zastupitelstva obce proběhnout formou per rollam?
 
Přes prázdniny probíhají ve škole opravy a rekonstrukce některých učeben, které stavební práce lze považovat za „neinvestiční výdaje“?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-
-
 

Bezplatná právní poradna: Výbory

Je možné pro kontrolní postup finančního výboru použít ustanovení zákona o finanční kontrole?

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je určen vykonavatelům tzv. vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům. Jeho působnost je vymezena v § 1, na finanční výbory zastupitelstva obce tedy nedopadá, charakter jejich činnosti je jiný. To samozřejmě výborům nebrání osvojit si postupy v zákoně uvedené. Kontrolní postup výboru může upravovat také kontrolní řád, vydaný zastupitelstvem obce. Absenci procesní úpravy postupu výborů v zákoně o obcích lze zřejmě vysvětlit ryze interním charakterem této kontroly, jejímž předmětem není činnost subjektů stojících vně obce, a je tedy rovněž interní záležitostí této obce (zastupitelstva), aby optimální procesní postup dle místních podmínek nastavila.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
20. června 2019 15:00-17:30

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
21. června 2019 11:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.