Poradna

-

Znamená poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, že když obec dnes vydá tuto OZV, tak může vybírat poplatky ze všech připojených pozemků již od roku 2001?
 
O které informace je možné žádat?
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zákon o úřednících

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Je nutné, aby tajemník, který vykonává správní činnosti místo úředníka, měl příslušnou zkoušku odborné způsobilosti?
Tajemník, který vykonává místo úředníků správní činnosti stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb... [pokračování]
 
Je vedoucí úředník povinen absolvovat zkoušky odborné způsobilosti týkající se všech správních činností, které vykonávají jeho podřízení?
Zde je třeba vycházet především z ustanovení § 21 odst... [pokračování]
 
Je nutné, aby úředník vykonávající více odlišných správních činností absolvoval několik zkoušek odborné způsobilosti?
Pokud úředník vykonává více správních činností obsažených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb... [pokračování]
 
Kteří úředníci musí absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti?
Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21 zákona o úřednících územních samosprávných celků, který říká, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím... [pokračování]
 
Je úředník povinen absolvovat vstupní školení, pokud uzavírá s územním samosprávným celkem novou pracovní smlouvu (tj. vzniká nový pracovní poměr)?
Zákon nestanoví povinnost úředníka absolvovat vstupní školení pokaždé, když uzavírá pracovní smlouvu s územním samosprávným celkem... [pokračování]
 
V jakých případech je uchazeč povinen doložit lustrační osvědčení?
Povinnost předložit tzv... [pokračování]
 
Který státní orgán provádí dozor nad dodržováním zákonných postupů během výběrového řízení na úředníky obcí?
Zaměstnávání úředníků obcí je výkonem samostatné působnosti a obecně podle § 124 zákona o obcích platí, že v tomto je dozor svěřen Ministerstvu vnitra... [pokračování]
 
Je možné, aby výběrová komise přijala a rozhodla o přihlášce do výběrového řízení, která byla podána opožděně?
Zákon výslovně nestanoví, jakým způsobem je nutné nakládat s přihláškami, které uchazeči o pozici úředníka samosprávného územního celku podali opožděně. Vše záleží na přístupu konkrétního územního samosprávného celku... [pokračování]
 
Je nutné vyhlásit výběrové řízení, pokud jsou úředníci územního samosprávného celku pouze převáděni do jiného odboru v rámci úřadu?
Provedení výběrového řízení je podmínkou vzniku pracovního poměru úředníka územního samosprávného celku... [pokračování]
 
Zákon o úřednících územních samosprávných celků říká, že jmenování vedoucích úředníků provádí vedoucí úřadu, a zákon o obcích stanoví, že pravomoc jmenovat vedoucí odboru je pravomocí vyhrazenou radě obce. Jaký vztah je mezi těmito úpravami?
Vedoucí odboru je jednoznačně též vedoucím úředníkem ve smyslu zákona o úřednících územních samosprávných celků a podle této úpravy by tak měl být do funkce jmenován vedoucím úřadu (tajemníkem)... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
18. října 2018 16:00-19:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:30-18:30

Komora měst

Škrdlovice, penzion Velké Dářko
 
19. října 2018 09:00-12:00

Rada Svazu

Škrdlovice
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.