Poradna

-

Ředitelka ZŠ bude k 31. 7. ve funkci 6 let. Rada obce vyhlásila v dubnu konkurz na ředitele školy. Může rada nyní (v červenci) konkurz zrušit tak, aby ředitelka ve své funkci setrvala dalších šest let?
 
Který orgán obce rozhoduje o uznání dluhu?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zákon o úřednících

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Je nutné, aby tajemník, který vykonává správní činnosti místo úředníka, měl příslušnou zkoušku odborné způsobilosti?
Tajemník, který vykonává místo úředníků správní činnosti stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb... [pokračování]
 
Je vedoucí úředník povinen absolvovat zkoušky odborné způsobilosti týkající se všech správních činností, které vykonávají jeho podřízení?
Zde je třeba vycházet především z ustanovení § 21 odst... [pokračování]
 
Je nutné, aby úředník vykonávající více odlišných správních činností absolvoval několik zkoušek odborné způsobilosti?
Pokud úředník vykonává více správních činností obsažených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb... [pokračování]
 
Kteří úředníci musí absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti?
Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21 zákona o úřednících územních samosprávných celků, který říká, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím... [pokračování]
 
Je úředník povinen absolvovat vstupní školení, pokud uzavírá s územním samosprávným celkem novou pracovní smlouvu (tj. vzniká nový pracovní poměr)?
Zákon nestanoví povinnost úředníka absolvovat vstupní školení pokaždé, když uzavírá pracovní smlouvu s územním samosprávným celkem... [pokračování]
 
V jakých případech je uchazeč povinen doložit lustrační osvědčení?
Povinnost předložit tzv... [pokračování]
 
Který státní orgán provádí dozor nad dodržováním zákonných postupů během výběrového řízení na úředníky obcí?
Zaměstnávání úředníků obcí je výkonem samostatné působnosti a obecně podle § 124 zákona o obcích platí, že v tomto je dozor svěřen Ministerstvu vnitra... [pokračování]
 
Je možné, aby výběrová komise přijala a rozhodla o přihlášce do výběrového řízení, která byla podána opožděně?
Zákon výslovně nestanoví, jakým způsobem je nutné nakládat s přihláškami, které uchazeči o pozici úředníka samosprávného územního celku podali opožděně. Vše záleží na přístupu konkrétního územního samosprávného celku... [pokračování]
 
Je nutné vyhlásit výběrové řízení, pokud jsou úředníci územního samosprávného celku pouze převáděni do jiného odboru v rámci úřadu?
Provedení výběrového řízení je podmínkou vzniku pracovního poměru úředníka územního samosprávného celku... [pokračování]
 
Zákon o úřednících územních samosprávných celků říká, že jmenování vedoucích úředníků provádí vedoucí úřadu, a zákon o obcích stanoví, že pravomoc jmenovat vedoucí odboru je pravomocí vyhrazenou radě obce. Jaký vztah je mezi těmito úpravami?
Vedoucí odboru je jednoznačně též vedoucím úředníkem ve smyslu zákona o úřednících územních samosprávných celků a podle této úpravy by tak měl být do funkce jmenován vedoucím úřadu (tajemníkem)... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.