Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 
 

Kontakty tutor

Znalostní testy

Test k základnímu modulu

Test k pokročilému modulu

Test ke speciálnímu modulu

Znalostní test (Základní modul)

Znalostní test (Pokročilý modul)

Znalostní test (Veřejné zakázky)

Znalostní test (VSTUPNÍ TEST)

Znalostní test (VÝSTUPNÍ TEST)

U každé otázky lze zvolit pouze jednu správnou odpověď.

V případě neúspěchu si můžete test kdykoliv zopakovat.

Pro objasnění správné odpovědi naleznete u každé otázky odkaz na příslušnou kapitolu e-learningu.

 
 
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.